Kategoria A1 i A2

motocykle kategorii a1 i a2

Kategoria A1

Kategoria ta uprawnia do jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW.
Może je uzyskac osoba która ukończyła 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Szkolenie na kategorię A1 obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym minimum 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych), oraz 20 godzin praktycznych.

Kategoria A2

Kat A2 - motocykl dwukołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm3 o mocy min 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW.

Prawo jazdy kat A2 może uzyskać osoba która ukończyła 18 lat.

Szkolenie na kategorię A-2 obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym minimum 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych), oraz 20 godzin praktycznych.

 

Zaliczka za kurs wynosi 500 zł

Zapisz się teraz

 

Wróć