Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe

kobieta zdająca prawo jazdyPrzeprowadzamy kursy kwalifikacji wstępnej i przyspieszonej dla kierowców, którzy chcieliby pracować w zawodzie kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Zgodnie z obowiązującym prawem do kursu może przystąpić:

 • obywatel RP,
 • osoba, która przebywa na terenie kraju od co najmniej 185 dni,
 • osoba, która studiuje od co najmniej sześciu miesięcy,
 • osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

 

Kwalifikacja wstępna

Szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej trwają 280 godzin i obejmują:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych,
 • 16 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym,
 • 4 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych lub 2 godziny na specjalistycznym symulatorze.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych,
 • 8 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym,
 • 2 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych lub 1 godzinę na specjalistycznym symulatorze.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Przeprowadzamy także kwalifikacje wstępne uzupełniające. Zapraszamy kierowców, którzy uzyskali kwalifikacje dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E lub C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej. Osoby te są zobowiązane odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej do kategorii C, C+E, C1, C1+E.


Oferujemy szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniające (oraz przyspieszone). Szkolenie obejmuje:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych (lub 32,5 godzin w przypadku szkolenia przyspieszonego),
 • 5 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym (2,5 godziny w przypadku szkolenia przyspieszonego).

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia terminu szkolenia.

 

Szkolenia okresowe dla kierowców

Chcesz zapisać się na szkolenia okresowe dla kierowców? Skontaktuj się z nami – dobierzemy dogodny termin! Pamiętaj o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do odbywania szkoleń okresowych co 5 lat. Szkolenie kończy się uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowych, które uprawnia do wykonywania przewozu drogowego.
Zajęcia teoretyczne trwają łącznie 35 godzin i składają się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje 21 godzin – są to treści podstawowe, z kolei druga część trwa 14 godzin i obejmuje część specjalistyczną. Treść części specjalistycznej wybiera kierowca zgodnie z rodzajem działalności.
Zapraszamy do naszej szkoły na szkolenia okresowe! U nas masz gwarancję dogodnych terminów, bo Twoje zadowolenie to dla nas podstawa.

 

Zaliczka za kurs wynosi 500 zł

Zapisz się teraz

 

Wróć