Kategoria C

ciężarówka do prawa jazdy

Szkolenie możesz rozpocząć mając 21 lat lub 18 lat ( dodatkowo wymagana kwalifikacja wstępna pełna)

Kategoria C prawa jazdy upoważnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Szkolenie obejmuje

  • ilość godzin teoretycznych: 20 godz.
  • ilość godzin praktycznych: 30 godz.

 

Zaliczka za kurs wynosi 500 zł

Zapisz się teraz

 

Kurs C+E

 

Kurs D

 

Wróć